Nguồn nhân lực và hệ sinh thái khởi nghiệp

Nguồn nhân lực và hệ sinh thái khởi nghiệp

Dự thảo đề án mới nhất chú trọng đến nhiều giải pháp xây dựng, mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, cũng như dự báo nguồn nhân lực phục vụ tiến trình phát triển TP thông minh.