Bút Sài Gòn

Phỏng vấn một món quà

SGGP
- Thưa anh, cả nước vừa qua có 24 trường hợp quan chức nộp lại quà tặng, trị giá 421 triệu đồng. Con số này là to hay bé, và có ý nghĩa thế nào?

- Quà ở đây phải hiểu là những thứ buộc phải có giá trị lớn, do người ở chỗ thấp tặng cho người ngồi chức cao, để xin xỏ ích lợi về quyền, về thế, hoặc để trả ơn cho cái đã được cho trước đó. Người trả lại là người nhận quà, tức cấp trên. Họ trả lại, cũng có khi do áy náy, mà biết đâu cũng có thể do quà đã chật nhà. Đánh giá đổ đồng chung chung thì không chính xác.

- Tức là sẽ có nhiều món quà không được kê khai, sẽ vẫn luôn nằm trong vòng bí mật?

- Đương nhiên rồi. Bảo vệ tung tích của món quà là để bảo vệ chính người cho - nhận. Nếu tự mình không khai ra, sẽ chẳng ai biết được. Quà tặng là dấu mốc của quan hệ cấp trên - cấp dưới, vượt qua mốc này sẽ là mốc khác. Mốc sau luôn to hơn mốc trước, cho nên nếu người ta tự lộ sáng thì thiệt là đáng ngưỡng mộ.

- Thưa anh, bản chất việc tặng quà và nhận quà là tham nhũng hay chỉ là tình thương mến thương?

- Nếu tặng gì mà không có chức to chức nhỏ chình ình ở đó, may ra mới gọi là mến thương. Khi có chức mà tặng với động cơ vụ lợi, là tham nhũng. Nếu luật pháp không nghiêm, người ta vẫn cứ rôm rả tặng “quà”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục