Giáo dục

Phân phối chương trình Tích hợp chưa trùng khớp chương trình Việt Nam

SGGP
Chiều 7-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện việc dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh Tích hợp chương trình Anh và Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, không được gây xáo trộn việc học của học sinh, duy trì tính ổn định, thống nhất, kế thừa các bậc học và không gây quá tải cho học sinh. 

Cụ thể, đối với môn toán, kiến thức thuộc chương trình Việt Nam chủ yếu làm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên số tự nhiên, phân số và số thập phân, giáo viên Việt Nam chỉ luyện tập, củng cố thêm kiến thức thông qua một số bài tập chung trong sách giáo khoa. 

Một số nội dung, chương trình Việt Nam có nhưng chương trình Anh không có, giáo viên cần dạy học sinh bởi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, học sinh vẫn làm kiểm tra chương trình trong nước.

Đối với môn khoa học, sở đánh giá phân phối chương trình tích hợp chưa trùng khớp với phân phối chương trình của Việt Nam. Một số nội dung có trùng lắp, nội dung và mục tiêu so với chương trình Việt Nam còn có điểm chênh lệch nên việc giảng dạy của giáo viên tích hợp sẽ mở rộng để đảm bảo kiến thức gần giống với chương trình trong nước. Do đó, giáo viên Việt Nam cần tham gia hỗ trợ các tiết dạy của giáo viên tích hợp cũng như nghiên cứu tài liệu, sách để hướng dẫn dạy bổ sung kiến thức phù hợp...

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục