Nông nghiệp

Nông nghiệp là “bệ đỡ” của khu vực ASEAN

SGGP
Ngày 11-10 tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40 đã khai mạc. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, tinh thần chủ đạo của năm ASEAN 2018 là hướng tới một cộng đồng “tự cường và sáng tạo” vì lợi ích của người dân trong khu vực. Sự trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN có đóng góp quan trọng của ngành nông, lâm nghiệp qua các thời kỳ. Nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi ảnh hưởng tới sự ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội của từng quốc gia thành viên và các đối tác trong khu vực. Thực tế cho thấy, đối với hầu hết các quốc gia ASEAN, nông nghiệp được coi là bệ đỡ của nền kinh tế giúp các nước vượt qua nhiều biến động và khủng hoảng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững. Vì vậy, hợp tác nông lâm nghiệp vẫn luôn là nội dung then chốt của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. “Là thành viên tích cực của cộng đồng ASEAN, Việt Nam rất coi trọng các tiến trình hợp tác khu vực và sẽ tiếp tục đầu tư thích đáng về nguồn lực, nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, vì lợi ích thiết thực của người dân ASEAN”, Phó Thủ tướng nói.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục