Vợ chồng hiến máu cứu người

Vợ chồng hiến máu cứu người

Những năm gần đây, ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) có nhiều gia đình tích cực hiến tặng, sẻ chia những giọt máu hồng tình nghĩa để cứu giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức

Bảng vàng từ thiện