Vải thiều đang cháy hàng

Trái vải thiều cháy hàng cuối mùa vụ

Mùa thu hoạch trái vải thiều chính vụ tại các tỉnh phía Bắc đang vào giai đoạn cuối, nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn khan hàng và giá trái vải thiều VietGap tăng cao so với trái vải thường.