Giới trẻ chia sẻ sáng kiến phục vụ cộng đồng

Khởi động Cuộc thi sáng tạo xã hội 2017

Cuộc thi sáng tạo xã hội 2017 - SOIN Challenge 2017, do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP), Công ty Tư vấn và phát triển nguồn lực IBE, Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring và Quỹ vì tầm vóc Việt tổ chức, đã khởi động và chính thức nhận hồ sơ tham dự từ nay đến hết ngày 15-10-2017.