Hợp tác kinh tế và đầu tư

Năm 2020, điện tử hóa thẻ bảo hiểm y tế

SGGP
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điện tử hóa thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng việc gắn chíp lên thẻ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đến đầu năm 2020 sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến thẻ BHYT điện tử và phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân theo đúng quy định.

Hiện nay ngành bảo hiểm đang xúc tiến đẩy mạnh xây dựng dữ liệu điện tử, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt mẫu thẻ BHYT và phương án cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; xây dựng phương án để thực hiện mục tiêu, lộ trình, quy định về giải pháp công nghệ cho thẻ BHYT điện tử... Sau khi hoàn tất các thủ tục, BHXH Việt Nam sẽ trình lãnh đạo ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định. Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả BHXH, BHYT. Hệ thống công nghệ thông tin của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh thành, 709 huyện và tất cả cơ sở y tế.

Ngoài ra, nên cạnh việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định pháp luật, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, theo mã số BHXH cho người tham gia, nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục