Chính trị

Kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi lực lượng công an những cán bộ suy thoái

SGGP
Ngày 15-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2013 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết của Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết của Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao Lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược quan trọng về an ninh quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. 

Thủ tướng nhấn mạnh, sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của Lực lượng Công an nhân dân. “Chúng ta cần phải xác định rõ, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân. Cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất”, Thủ tướng chỉ rõ.   

Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện tốt văn hóa ứng xử của Công an nhân dân phải gắn với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kiên quyết loại bỏ thái độ, hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. 

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của Lực lượng Công an nhân dân.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục