Hợp tác kinh tế và đầu tư

Huy động hơn 3.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

SGGP
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.910 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,5%/năm; trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 10 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,9%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,57%/năm; trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.200 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,84%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

 

KIM HUYỀN

Tin cùng chuyên mục