Vận hành hệ thống máy phát điện tại một đơn vị đã cổ phần hóa. Ảnh: CAO THĂNG

Ì ạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo đẩy nhanh cổ phần hóa (CPH), thế nhưng công tác CPH doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn từ năm 2016-2018 đã bị chựng lại.

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Chương trình bình ổn thị trường

Quy hoạch kiến trúc