Hợp tác kinh tế và đầu tư

Giảm 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

SGGP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết đã đề xuất giảm 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Cụ thể, giảm 39 trong tổng 63 thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Bộ NN-PTNT với mục tiêu đơn giản hóa, lược bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ, đơn giản hóa trình tự thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Bộ NN-PTNT cũng triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4, cơ chế 1 cửa quốc gia; thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm ở tất cả thủ tục hành chính kiểm tra an toàn thực phẩm; thực hiện quản lý hàng hóa theo phương thức quản lý rủi ro; giảm tần suất lấy mẫu lô hàng…

Ngoài ra, để giảm các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Bộ NN-PTNT cũng đã rà soát lại toàn bộ mặt hàng phải qua kiểm tra chuyên ngành khi thông quan trong hoạt động xuất nhập khẩu để đặt mục tiêu cắt giảm 50% số mặt hàng.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến quý 1-2018, Bộ NN-PTNT đã cắt giảm được 1.069/tổng số 12.402 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành so với năm 2015 (trong đó giảm 1.195 mặt hàng, tăng 126 mặt hàng). Và để đạt được chỉ tiêu cắt giảm 50% danh mục, Bộ NN-PTNT đã tiến hành rà soát toàn diện, xác định đúng bản chất của hoạt động kiểm tra chuyên ngành để nhận diện và loại bỏ các loại hàng hóa không cần thiết phải kiểm tra. Đối với các sản phẩm, hàng hóa chịu nhiều hình thức kiểm tra chuyên ngành, Bộ NN-PTNT cũng rà soát 6 nhóm hàng hóa đang chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị để thống nhất giao về một đầu mối kiểm tra, nhằm tránh chồng chéo trong quản lý.

Cụ thể, đối với “kén tằm”, “côn trùng”, thống nhất giao một đầu mối kiểm tra là Cục Bảo vệ thực vật; “giống thủy sản” thống nhất giao đầu mối kiểm tra là Cục Thú y (chỉ thực hiện kiểm dịch trước thông quan); đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật, thống nhất giao đầu mối kiểm dịch và kiểm tra chất lượng (đối với những lô hàng kiểm tra trước thông quan) cho Cục Thú y; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật, thống nhất giao đầu mối kiểm dịch và kiểm tra chất lượng (đối với những lô hàng kiểm tra trước thông quan) cho Cục Bảo vệ thực vật.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục