Xã hội

Đánh giá độ chính xác việc cán bộ kê khai tài sản

SGGP
Ngày 16-5, UBND TPHCM có báo cáo về kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TPHCM năm 2017. 

Đánh giá độ chính xác việc cán bộ kê khai tài sản

Theo đó, trong năm 2017 có 108 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kê khai đã kê khai đúng thời gian quy định. Về cá nhân có 36.542 trong tổng số 36.551 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai (99,97%). 9 người không kê khai là do nghỉ việc và nằm viện điều trị.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định 2 người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Đó là kế toán Trường Tiểu học Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) và Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP. Vì vậy đã xử lý kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với kế toán Trường Tiểu học Phú Hòa Đông.

UBND TP đánh giá hầu hết cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc đã kê khai và công khai đúng tiến độ, thời gian quy định. Việc thực hiện kê khai rõ ràng, chưa có phản ánh, thắc mắc sau khi kê khai. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ chính xác của việc kê khai còn bất cập. Việc kiểm tra, xác minh tài sản trên thực tế còn hạn chế.

Vì vậy, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến việc kê khai, công khai, kiểm soát việc minh bạch tài sản, thu nhập để việc quản lý, kiểm soát minh bạch tài sản, thu nhập ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả. 


KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục