Phóng sự truyền hình

Con đường trà Việt Nam

SGGPO

Hiện nay cả nước có khoảng 130.000 ha chè, sản lượng chè búp khô đạt khoảng 160.000 tấn mỗi năm. 

Nhìn nhận tổng quan về thị trường trà hiện nay, việc kinh doanh trồng trà hiện nay phát triển khắp cả nước, tuy nhiên việc phát triển này mới chỉ đi vào số lượng, về phẩm chất trà vẫn chưa theo kịp so với các nước trong khu vực.

QUANG KHOA

Tin cùng chuyên mục