Hợp tác kinh tế và đầu tư

Còn 5 loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

SGGP
Bộ Công an đã ban hành quyết định loại bỏ 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành kể từ ngày 15-8-2018.

Trong phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực do ngành công an phụ trách, Bộ Công an đã ban hành quyết định loại bỏ 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành kể từ ngày 15-8-2018.

Trong 60 loại sản phẩm hàng hóa được cắt giảm, có 48 loại thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và 12 loại thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Như vậy, chỉ còn 5 mặt hàng xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công an quản lý phải kiểm tra chuyên ngành. Việc này đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng có phương án đơn giản hóa điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể, 5/18 điều kiện trong lĩnh vực dịch vụ phòng cháy, chữa cháy sẽ được cắt giảm.

 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục