Bút Sài Gòn

Chuyên gia bơm thổi

SGGP

- Sàn chứng khoán xứ mình có nhiều chuyện ngộ lắm. Bữa trước thì dân tình nháo nhác, không hiểu tại sao cổ phiếu một công ty truyền thông vừa niêm yết đã có thị giá cao vút, gấp vài lần cổ phiếu của những doanh nghiệp có sừng có mỏ. Được ít bữa, tự dưng cổ phiếu truyền thông ấy rớt cắm đầu, mới lộ ra nhiều thứ lùm xùm về chuyển nhượng không minh bạch.

- Tưởng thị trường chứng khoán phải là nơi rạch ròi nhất về thông tin rồi chớ?

- Cái đó có khi đúng, có khi trật khi áp vô chứng khoán xứ mình. Gần đây, lại có cổ phiếu của hai doanh nghiệp trên sàn tạo ngạc nhiên về thị giá. Hai doanh nghiệp này đều nhỏ, thị phần ít. Nhưng cái khó hiểu là giá cổ phiếu của họ cao gấp vài lần doanh nghiệp cùng ngành. Lên sàn theo lý là để huy động vốn, nhưng hình như với họ không phải vậy. Cơ cấu cổ đông trước sau vẫn “cô đặc” với một vài cổ đông lõi. Rồi giao dịch quá ít, nên chắc là họ không có nhu cầu huy động vốn.

- Vậy chớ họ lên sàn làm chi? Chả lẽ để… làm kiểng, giải quyết khâu oai?

- Người ngoài cũng không biết đường nào mà rờ, vì chuyện đó chỉ người trong cuộc mới rõ. Chỉ ớn nếu giao dịch nhỏ giọt nhằm mục đích làm giá, để kích thích nhà đầu tư mua vô, tạo cơ hội cho “cá mập” đớp. Cái này nhiều lần xảy ra, khi cờ nằm trong tay những chuyên gia bơm, thổi!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục