Hợp tác kinh tế và đầu tư

Chỉ 3% - 6% doanh nghiệp được tư vấn đổi mới sáng tạo

SGGP
Tiểu dự án FIRST-NASATI đã tổ chức cuộc điều tra thống kê thử nghiệm về đổi mới sáng tạo trong 8.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ tháng 7-2017 đến tháng 2-2018 để có cách tiếp cận tiên tiến và áp dụng thử nghiệm phương pháp luận quốc tế trong điều tra đổi mới sáng tạo.

Trong tổng số khoảng 7.640 phiếu điều tra sử dụng, có hơn 4.700 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (chiếm 61,6%), 2.840 doanh nghiệp không có hoạt động đổi mới sáng tạo (hơn 37%) và khoảng 90 doanh nghiệp (gần 1,2%) không xác định được mình thực sự đã có đổi mới sáng tạo trong những năm trước đó. 

Khoảng 2/3 vốn dùng đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, chủ yếu từ vốn tự có và khoảng 1/3 từ vốn vay tín dụng. Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ phía nhà nước còn thấp, ngay cả các chính sách về tín dụng hay chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cũng thấp, chỉ từ 10% - 17%; tỷ lệ doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật hay thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ 3% - 6%. Theo nhiều doanh nghiệp, họ ít biết về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hình thức hỗ trợ chưa sát với nhu cầu của doanh nghiệp, quy trình xét duyệt quá phức tạp… Theo các chuyên gia, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, được các nước phát triển quan tâm từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

 

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục