Bút Sài Gòn

Cào bàn phím

SGGP

- Thiệt là lạc quan cho tương lai, nếu dòm những um sùm trên mạng. Bởi ở trển, xuất hiện quá trời chuyên gia về đủ thứ lĩnh vực, bao quát từ trình độ bình dân học vụ tới bác học chuyên sâu. Điểm chung của các chuyên gia này là đụng vấn đề gì, họ cũng bu vô… chửi!

- Thấy mình thông minh sáng láng, ngon lành hơn đối tượng bị chửi nên các chuyên gia đó hầm hừ phán xét à? Hay là họ có cao kiến vừa phát lộ nên phải to tiếng để thu hút dư luận?

- Phương thức chung khi có bất cứ thông tin nào đáng chú ý về chuyện gì là các ngài chuyên gia ấy nhất loạt bảo thế là ngu, là thiển cận, là hèn nhát, hoặc thiếu khả năng. Họ rất dữ dằn về thái độ, thô bạo về ngôn từ, hằn học về quy kết. Bất kể vấn đề gì, dù là xã hội hay thể thao, giáo dục hay y tế, trên trời hay dưới hầm, họ đều sẵn sàng xông vô “chém”.

- Ồi, tưởng gì, rốt cuộc cũng chỉ là chém gió. Nếu đã là chuyên gia thực thụ, đâu ai rảnh mà tối ngày leo lên rình trên mạng. Những người hay chửi rủa đó, có rành chuyên môn gì đâu?

- Coi vậy chớ sức tàn phá của những lời đay nghiến trên mạng cũng ghê lắm chớ không phải chơi. Để có thể ra rả ném đá hội đồng, đâu cần chất xám, chỉ cần chất xơ. Tất cả các “chuyên gia” ấy, họ chỉ thông thạo mỗi một thứ là cào bàn phím!                      

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục